Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Arbutus menziesii Pursh LC

 
Ericaceae 619 579 Παρατηρήσεις
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii
Arbutus menziesii

Arbutus unedo L. LC

Κουμαριά
Ericaceae 8.271 6.323 Παρατηρήσεις
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo
Arbutus unedo