Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1.037 764 Παρατηρήσεις
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi