Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Arctous alpina (L.) Nied.

 
Ericaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Arctous alpina
Arctous alpina
Arctous alpina