Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Artocarpus heterophyllus Lam.

Αρτόκαρπος ο ετερόφυλλος
Moraceae 710 435 Παρατηρήσεις
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus
Artocarpus heterophyllus

Artocarpus integer (Thunb.) Merr.

 
Moraceae 40 27 Παρατηρήσεις
Artocarpus integer
Artocarpus integer
Artocarpus integer
Artocarpus integer

Artocarpus lacucha Buch.-Ham.

 
Moraceae 2 2 Παρατηρήσεις
Artocarpus lacucha
Artocarpus lacucha

Artocarpus odoratissimus Blanco NT

 
Moraceae 5 2 Παρατηρήσεις
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus
Artocarpus odoratissimus