Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Backhousia citriodora F.Muell.

 
Myrtaceae 3 2 Παρατηρήσεις
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora
Backhousia citriodora