Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Baphia nitida Lodd. LC

 
Fabaceae 18 8 Παρατηρήσεις
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida
Baphia nitida