Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Betula nigra L. LC

 
Betulaceae 246 160 Παρατηρήσεις
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra
Betula nigra

Betula papyrifera Marshall LC

 
Betulaceae 226 141 Παρατηρήσεις
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera
Betula papyrifera

Betula pendula Roth LC

 
Betulaceae 7.548 5.320 Παρατηρήσεις
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula

Betula pubescens Ehrh. LC

 
Betulaceae 1.434 1.041 Παρατηρήσεις
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens
Betula pubescens

Betula pumila L. LC

 
Betulaceae 5 5 Παρατηρήσεις
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila
Betula pumila