Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Brosimum alicastrum Sw.

 
Moraceae 40 25 Παρατηρήσεις
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum
Brosimum alicastrum