Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Broussonetia papyrifera (L.) L'Hér. ex Vent. LC

 
Moraceae 873 691 Παρατηρήσεις
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera
Broussonetia papyrifera