Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

 
Malpighiaceae 157 109 Παρατηρήσεις
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida