Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Bunchosia armeniaca (Cav.) DC.

 
Malpighiaceae 122 84 Παρατηρήσεις
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca
Bunchosia armeniaca

Bunchosia nitida (Jacq.) DC.

 
Malpighiaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida
Bunchosia nitida