Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Calathea spp.

 
Marantaceae 32 30 Παρατηρήσεις
Calathea spp.
Calathea spp.
Calathea spp.
Calathea spp.

Calathea zebrina (Sims) Lindl.

 
Marantaceae 563 527 Παρατηρήσεις
Calathea zebrina
Calathea zebrina
Calathea zebrina
Calathea zebrina