Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Calluna vulgaris (L.) Hull

Ρείκι καλούνα
Ericaceae 8.144 6.474 Παρατηρήσεις
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris