Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Calluna vulgaris (L.) Hull

 
Ericaceae 4.693 3.732 Παρατηρήσεις
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris