Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

Παπάγια
Caricaceae 2.435 1.969 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya