Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Carica papaya L. DD

 
Caricaceae 4.176 3.402 Παρατηρήσεις
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Carica x pentagona Heilborn

 
Caricaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Carica x pentagona
Carica x pentagona