Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Carpinus betulus L. LC

 
Betulaceae 11.201 8.910 Παρατηρήσεις
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus
Carpinus betulus

Carpinus caroliniana Walter LC

 
Betulaceae 98 64 Παρατηρήσεις
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana
Carpinus caroliniana

Carpinus japonica Blume DD

 
Betulaceae 17 9 Παρατηρήσεις
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica
Carpinus japonica