Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικάΕξερεύνηση

Cedrela odorata L.VU
Τρωτό

 
258 170 Παρατηρήσεις
Meliaceae
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata
Cedrela odorata