Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière EN

Κέδρος του Ατλαντικού
Pinaceae 1.360 857 Παρατηρήσεις
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica
Cedrus atlantica

Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don LC

 
Pinaceae 3.127 2.029 Παρατηρήσεις
Cedrus deodara
Cedrus deodara
Cedrus deodara
Cedrus deodara

Cedrus libani A.Rich. VU

 
Pinaceae 2.628 1.781 Παρατηρήσεις
Cedrus libani
Cedrus libani
Cedrus libani
Cedrus libani