Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Ceratonia siliqua L. LC

Χαρουπιά
Fabaceae 2.562 1.856 Παρατηρήσεις
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua
Ceratonia siliqua