Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Chelidonium majus L.

Χελιδόνιον
Papaveraceae 14.599 12.224 Παρατηρήσεις
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus