Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Chelidonium majus L.

Χελιδόνιον
Papaveraceae 18.566 15.415 Παρατηρήσεις
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus
Chelidonium majus