Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Chimonobambusa tumidissinoda Ohrnb.

 
Poaceae 4 2 Παρατηρήσεις
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda
Chimonobambusa tumidissinoda