Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Cladrastis kentukea (Dum.Cours.) Rudd LC

 
Fabaceae 58 28 Παρατηρήσεις
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea
Cladrastis kentukea