Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Clivia miniata (Lindl.) Bosse

 
Amaryllidaceae 2.346 2.078 Παρατηρήσεις
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata
Clivia miniata

Clivia nobilis Lindl.

 
Amaryllidaceae 176 148 Παρατηρήσεις
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis
Clivia nobilis