Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Cochliasanthus caracalla (L.) Trew

 
Fabaceae 66 26 Παρατηρήσεις
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla
Cochliasanthus caracalla