Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Croton urucurana Baill.

 
Euphorbiaceae 29 15 Παρατηρήσεις
Croton urucurana
Croton urucurana
Croton urucurana
Croton urucurana