Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Curcuma alismatifolia Gagnep. NT

 
Zingiberaceae 370 318 Παρατηρήσεις
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia
Curcuma alismatifolia

Curcuma aromatica Salisb.

 
Zingiberaceae 28 25 Παρατηρήσεις
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica
Curcuma aromatica