Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Daboecia cantabrica (Huds.) K.Koch

 
Ericaceae 575 412 Παρατηρήσεις
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica
Daboecia cantabrica