Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Dendromecon harfordii Kellogg

 
Papaveraceae 20 20 Παρατηρήσεις
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii
Dendromecon harfordii

Dendromecon rigida Benth. LC

 
Papaveraceae 164 163 Παρατηρήσεις
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida
Dendromecon rigida