Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Dianella caerulea Sims

 
Xanthorrhoeaceae 21 13 Παρατηρήσεις
Dianella caerulea
Dianella caerulea
Dianella caerulea
Dianella caerulea