Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr.

 
Papaveraceae 59 55 Παρατηρήσεις
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia
Dicentra eximia

Dicentra formosa (Haw.) Walp.

 
Papaveraceae 452 423 Παρατηρήσεις
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa
Dicentra formosa