Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Dovyalis abyssinica (A.Rich.) Warb. LC

 
Salicaceae 10 4 Παρατηρήσεις
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica
Dovyalis abyssinica

Dovyalis caffra (Hook.f. & Harv.) Sim LC

 
Salicaceae 30 19 Παρατηρήσεις
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra
Dovyalis caffra

Dovyalis hebecarpa (Gardner) Warb.

 
Salicaceae 62 23 Παρατηρήσεις
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa
Dovyalis hebecarpa