Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Empetrum nigrum L.

 
Ericaceae 522 420 Παρατηρήσεις
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum