Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Empetrum nigrum L.

 
Ericaceae 1.057 873 Παρατηρήσεις
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum
Empetrum nigrum