Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Ensete lasiocarpum (Franch.) Cheesman

 
Musaceae 48 36 Παρατηρήσεις
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum
Ensete lasiocarpum

Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman LC

 
Musaceae 198 154 Παρατηρήσεις
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum
Ensete ventricosum