Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Euphorbia abyssinica J.F.Gmel.

 
Euphorbiaceae 27 14 Παρατηρήσεις
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica
Euphorbia abyssinica

Euphorbia amygdaloides L.

 
Euphorbiaceae 4.614 3.538 Παρατηρήσεις
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia amygdaloides

Euphorbia bupleurifolia Jacq.

 
Euphorbiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Euphorbia bupleurifolia
Euphorbia bupleurifolia

Euphorbia caput-medusae L.

 
Euphorbiaceae 23 21 Παρατηρήσεις
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae

Euphorbia characias L.

Ευφορβία η χαρακίας
Euphorbiaceae 6.766 5.443 Παρατηρήσεις
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias
Euphorbia characias

Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger LC

 
Euphorbiaceae 88 41 Παρατηρήσεις
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi

Euphorbia corollata L.

 
Euphorbiaceae 105 84 Παρατηρήσεις
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata
Euphorbia corollata

Euphorbia cotinifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 402 332 Παρατηρήσεις
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia
Euphorbia cotinifolia

Euphorbia cyparissias L.

 
Euphorbiaceae 8.973 7.390 Παρατηρήσεις
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias
Euphorbia cyparissias

Euphorbia epithymoides L.

 
Euphorbiaceae 180 146 Παρατηρήσεις
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides
Euphorbia epithymoides

Euphorbia esculenta Marloth

 
Euphorbiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Euphorbia esculenta
Euphorbia esculenta

Euphorbia exigua L.

 
Euphorbiaceae 323 200 Παρατηρήσεις
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia exigua
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens
Euphorbia fulgens

Euphorbia horrida Boiss.

 
Euphorbiaceae 102 95 Παρατηρήσεις
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida
Euphorbia horrida

Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. LC

 
Euphorbiaceae 117 101 Παρατηρήσεις
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens

Euphorbia lactea Haw.

 
Euphorbiaceae 1.117 965 Παρατηρήσεις
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea
Euphorbia lactea

Euphorbia leucocephala Lotsy

 
Euphorbiaceae 203 158 Παρατηρήσεις
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala
Euphorbia leucocephala

Euphorbia mammillaris L.

 
Euphorbiaceae 248 218 Παρατηρήσεις
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris
Euphorbia mammillaris

Euphorbia marginata Pursh

 
Euphorbiaceae 721 604 Παρατηρήσεις
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata
Euphorbia marginata

Euphorbia meloformis Aiton

 
Euphorbiaceae 10 8 Παρατηρήσεις
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis
Euphorbia meloformis

Euphorbia milii Des Moul. LC

Αγκάθι του Χριστού
Euphorbiaceae 4.810 4.214 Παρατηρήσεις
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii
Euphorbia milii

Euphorbia myrsinites L.

Ευφορβία η μυρσινίτης
Euphorbiaceae 1.004 804 Παρατηρήσεις
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites
Euphorbia myrsinites

Euphorbia neriifolia L. LC

 
Euphorbiaceae 133 87 Παρατηρήσεις
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia
Euphorbia neriifolia

Euphorbia obesa Hook.f.

 
Euphorbiaceae 162 153 Παρατηρήσεις
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa
Euphorbia obesa

Euphorbia officinarum L.

 
Euphorbiaceae 29 26 Παρατηρήσεις
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum
Euphorbia officinarum

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch LC

Αλεξανδρινό
Euphorbiaceae 4.572 3.907 Παρατηρήσεις
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima
Euphorbia pulcherrima

Euphorbia resinifera O.Berg

 
Euphorbiaceae 205 143 Παρατηρήσεις
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera
Euphorbia resinifera

Euphorbia susannae Marloth

 
Euphorbiaceae 27 26 Παρατηρήσεις
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae
Euphorbia susannae

Euphorbia tirucalli L. LC

 
Euphorbiaceae 1.321 1.118 Παρατηρήσεις
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Euphorbia tithymaloides L. LC

 
Euphorbiaceae 896 795 Παρατηρήσεις
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides
Euphorbia tithymaloides

Euphorbia trigona Mill.

Ευφορβια τριγωνικη
Euphorbiaceae 1.296 1.215 Παρατηρήσεις
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona
Euphorbia trigona