Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Galphimia gracilis Bartl.

 
Malpighiaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Galphimia gracilis
Galphimia gracilis