Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Gaultheria mucronata (L.f.) Hook. & Arn.

 
Ericaceae 154 113 Παρατηρήσεις
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata
Gaultheria mucronata

Gaultheria shallon Pursh

 
Ericaceae 543 483 Παρατηρήσεις
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon
Gaultheria shallon