Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Glaucium flavum Crantz

Κίτρινη παπαρούνα
Papaveraceae 2.786 1.995 Παρατηρήσεις
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum
Glaucium flavum