Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Hemerocallis citrina Baroni

 
Xanthorrhoeaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Hemerocallis citrina
Hemerocallis citrina

Hemerocallis fulva (L.) L.

 
Xanthorrhoeaceae 6.532 5.757 Παρατηρήσεις
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva
Hemerocallis fulva

Hemerocallis lilioasphodelus L.

 
Xanthorrhoeaceae 2.441 2.037 Παρατηρήσεις
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus
Hemerocallis lilioasphodelus

Hemerocallis minor Mill.

 
Xanthorrhoeaceae 228 194 Παρατηρήσεις
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor
Hemerocallis minor