Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Hemiptelea davidii (Hance) Planch. LC

 
Ulmaceae 9 3 Παρατηρήσεις
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii
Hemiptelea davidii