Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Hydrastis canadensis L. VU

 
Ranunculaceae 93 91 Παρατηρήσεις
Hydrastis canadensis
Hydrastis canadensis
Hydrastis canadensis
Hydrastis canadensis