Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Laelia albida Bateman ex Lindl.

 
Orchidaceae 7 6 Παρατηρήσεις
Laelia albida
Laelia albida
Laelia albida
Laelia albida

Laelia rubescens Lindl.

 
Orchidaceae 29 25 Παρατηρήσεις
Laelia rubescens
Laelia rubescens
Laelia rubescens
Laelia rubescens

Laelia spp.

 
Orchidaceae 1 1 Observation
Laelia spp.