Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Ledum palustre L. LC

 
Ericaceae 170 137 Παρατηρήσεις
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre
Ledum palustre