Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Lyonia ferruginea (Walter) Nutt. LC

 
Ericaceae 4 4 Παρατηρήσεις
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea
Lyonia ferruginea

Lyonia ligustrina (L.) DC.

 
Ericaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Lyonia ligustrina
Lyonia ligustrina

Lyonia lucida (Lam.) K. Koch

 
Ericaceae 30 30 Παρατηρήσεις
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida
Lyonia lucida