Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. LC

 
Moraceae 1.714 1.390 Παρατηρήσεις
Maclura pomifera
Maclura pomifera
Maclura pomifera
Maclura pomifera