Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Malpighia coccigera L.

 
Malpighiaceae 59 53 Παρατηρήσεις
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera
Malpighia coccigera

Malpighia emarginata DC.

 
Malpighiaceae 182 101 Παρατηρήσεις
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata

Malpighia glabra L. LC

 
Malpighiaceae 361 244 Παρατηρήσεις
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra
Malpighia glabra