Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Mandragora officinarum L.

 
Solanaceae 326 256 Παρατηρήσεις
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum
Mandragora officinarum