Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Matthiola incana (L.) R.Br.

 
Brassicaceae 2.253 1.825 Παρατηρήσεις
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana
Matthiola incana

Matthiola longipetala (Vent.) DC.

 
Brassicaceae 259 197 Παρατηρήσεις
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala
Matthiola longipetala