Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Meconopsis grandis Prain

 
Papaveraceae 30 28 Παρατηρήσεις
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis