Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Meconopsis grandis Prain

 
Papaveraceae 79 69 Παρατηρήσεις
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis
Meconopsis grandis