Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Melaleuca armillaris (Sol. ex Gaertn.) Sm. LC

 
Myrtaceae 110 57 Παρατηρήσεις
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris
Melaleuca armillaris

Melaleuca bracteata F.Muell.

 
Myrtaceae 16 14 Παρατηρήσεις
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata
Melaleuca bracteata

Melaleuca hypericifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 2 2 Παρατηρήσεις
Melaleuca hypericifolia
Melaleuca hypericifolia

Melaleuca leucadendra (L.) L.

 
Myrtaceae 18 10 Παρατηρήσεις
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra
Melaleuca leucadendra

Melaleuca linariifolia Sm. LC

 
Myrtaceae 27 22 Παρατηρήσεις
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia
Melaleuca linariifolia

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake LC

 
Myrtaceae 169 113 Παρατηρήσεις
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia
Melaleuca quinquenervia

Melaleuca styphelioides Sm. LC

 
Myrtaceae 11 4 Παρατηρήσεις
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides
Melaleuca styphelioides