Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Musa acuminata Colla LC

Μπανανια
Musaceae 2.108 1.762 Παρατηρήσεις
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata
Musa acuminata

Musa balbisiana Colla LC

 
Musaceae 17 14 Παρατηρήσεις
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana
Musa balbisiana

Musa basjoo Siebold & Zucc. ex Iinuma

 
Musaceae 375 263 Παρατηρήσεις
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo
Musa basjoo

Musa coccinea Andrews EN

 
Musaceae 16 14 Παρατηρήσεις
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea
Musa coccinea

Musa ornata Roxb. LC

 
Musaceae 24 14 Παρατηρήσεις
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata
Musa ornata

Musa rubra Wall. ex Kurz

 
Musaceae 1 1 Παρατήρηση
Musa rubra

Musa spp.

 
Musaceae 28 10 Παρατηρήσεις
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.
Musa spp.

Musa troglodytarum L.

 
Musaceae 4 3 Παρατηρήσεις
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum
Musa troglodytarum

Musa velutina H.Wendl. & Drude

 
Musaceae 293 186 Παρατηρήσεις
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina
Musa velutina

Musa x paradisiaca L.

 
Musaceae 274 208 Παρατηρήσεις
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca
Musa x paradisiaca