Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Myrrhinium atropurpureum Schott LC

 
Myrtaceae 12 4 Παρατηρήσεις
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum
Myrrhinium atropurpureum