Χρήσιμα φυτά Καλλιεργημένα και διακοσμητικά Εξερεύνηση

Oenothera affinis Cambess.

 
Onagraceae 4 2 Παρατηρήσεις
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis
Oenothera affinis

Oenothera biennis L.

 
Onagraceae 8.568 6.635 Παρατηρήσεις
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis
Oenothera biennis

Oenothera drummondii Hook.

 
Onagraceae 92 63 Παρατηρήσεις
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii
Oenothera drummondii

Oenothera fruticosa L.

 
Onagraceae 777 672 Παρατηρήσεις
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa
Oenothera fruticosa

Oenothera glazioviana Micheli

 
Onagraceae 4.502 3.487 Παρατηρήσεις
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana
Oenothera glazioviana

Oenothera macrocarpa Nutt.

 
Onagraceae 113 99 Παρατηρήσεις
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa
Oenothera macrocarpa

Oenothera speciosa Nutt.

Οινοθήρα
Onagraceae 1.623 1.398 Παρατηρήσεις
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa
Oenothera speciosa